Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Polityka społeczna

Kampania Biała Wstążka

  • 05-12-2023
  • Autor: Dorota Myma
  • drukuj

Kampania Biała Wstążka

BiałaWstążka
 
DRZWI OTWARTE”
 
W RAMACH KAMPANII
BIAŁA WSTĄŻKA”
5 grudnia 2023r
 
5 grudnia 2023 r.   w godz. 800-1200 w ramach akcji „Otwarte Drzwi”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
zaprasza na specjalny dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 
Tego dnia osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje
w zakresie m. in. praw przysługujących osobom doznającym przemocy domowej.
 
Dyżur pełnić będą: pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
asystent rodziny, psycholog, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Serdecznie zapraszamy
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin