Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

LXXXI sesja Rady Gminy

29 marca w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bezledach odbyła się LXXXI sesja Rady Gminy, która była podsumowaniem działalności Rady Gminy VIII kadencji w latach 2018-2024.
 
Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Ferdycz w swoim podsumowaniu zaznaczył, że mijająca już kadencja rady była szczególna z uwagi na czas, w jakim przyszło podejmować decyzje. Czas kadencji objął pandemię COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie. Zaistniałe wydarzenia nie spowolniły jednak działań Rady Gminy, która mimo tych zdarzeń, realizowała założone przedsięwzięcia, a te wsparły rozwój gminy i jej mieszkańców.
 
W związku z zakończeniem VIII kadencji Rady Gminy Bartoszyce, Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha oraz Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Ferdycz złożyli podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, pracą samorządową i umiejętnościami wsparli rozwój naszej gminy. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce otrzymali podziękowania, a radni gminy statuetki jako wyraz aprobaty i uznania dla ważności pełnionej przez nich funkcji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin