BAZA SZKOŁY


Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bezledach funkcjonują w budynkach przyległych do siebie.

 

                                                        

 

 

 

 

 

Uczniowie klas 0-II odbywają zajęcia w budynku po byłym przedszkolu.

 

 

 

   

 

Uczniowie klas III-VI kontynuują naukę w budynku głównym połączonym z gimnazjum. Szkoła posiada 10 izb lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, która pełni również rolę stołówki, sklepik uczniowski, nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do Internetu .
 

Klasopracownie

Nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

Świetlica

Pokój nauczycielski

Sklepik uczniowski

Korytarz

Sekretariat

                                                                           

Gabinet dyrektora


Ze stołówki i biblioteki szkoły podstawowej korzystają uczniowie gimnazjum. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum  wspólnie korzystają z boisk szkolnych

 

Biblioteka

Stołówka

              

         

Boiska szkolne


 
W ciągu ostatnich czterech lat wykonano remont w budynku po byłym przedszkolu, wyremontowano dachy, wymieniono drzwi wejściowe i wewnętrzne, oświetlenie, wymalowano wszystkie pomieszczenia. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne ze środków własnych oraz Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich: programy multimedialne, komputery, kserokopiarkę, drukarki, mapy geograficzne i historyczne, sprzęt audiowizualny, pomoce do języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego, kształcenia zintegrowanego. Bardzo dużym problemem szkoły jest brak sali gimnastyczne oraz stosownych urządzeń i pomocy do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na korytarzu szkoły, na boiskach szkolnych oraz na pobliskim stadionie.