Rok szkolny 2007/08

Obchody Święta Halloween

     Dnia 30.10.2007 r. w naszej szkole odbyły się obchody Św. Halloween.
W programie zrealizowano:


- Przedstawiono informacje na temat Św. Duchów - Halloween ( uczniowie klas IV - VI),
- Odbył się konkurs na "Najciekawszą maskę" Halloween,
- Odbył się konkurs na "Najciekawiej wyciętą dynię",
- Odbył się konkurs na "Najciekawsze przebranie",
- Uczniowie rozwiązywali Łamigłówki- na temat Św. Duchów,

    Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.
Na zakończenie obchodów odbył się bal kostiumowy. W czasie trwania balu Halloween zorganizowano również kiermasz ciast i napojów.
 

                 Imprezę przygotowały i przeprowadziły:

                     p. Justyna Rojek i p. Anna Dziwińska

 

  Światowy Dzień Bez Papierosa

 pod hasłem: „CZY PAPIEROS SZKODZI?”
odbył się 15 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej w Bezledach.

Impreza ta należy już do tradycji naszej szkoły.
Organizatorem była: Helena Gut (koordynator ds. oświaty zdrowotnej).

Główne cele imprezy to:

• Wykształcenie właściwych postaw , przyswojenie wiedzy o tym czym jest nikotyna.
• Pokazanie i uświadomienie zagrożeń palenia papierosów.
• Jakimi metodami producenci namawiają do palenia.
• Jak można nie palić i jakie ma się z tego korzyści .
• Rozwinięcie umiejętności do przeciwstawiania się paleniu tytoniu .
• Jak zerwać z nałogiem , poradnictwo dla palących .
• Integracja zespołów klasowych

W imprezie wzięły udział: klasa czwarta, piąta i szósta. Przygotowania uczniów odbywały się pod opieką wychowawców, nauczyciela wychowania fizycznego i koordynatora ds. oświaty zdrowotnej.

Międzyklasowa konkurencja polegała na wykonaniu następujących zadań:


1. Malowanie plakatu o tematyce związanej ze szkodliwością palenia tytoniu podczas trwania całego turnieju .
2. Przygotowanie wierszy (fraszek) o tematyce antynikotynowej i zaśpiewanie jednego z nich w formie piosenki.
3. Przeprowadzenie wywiadu z osobą palącą (wg testów Fagestroma i dr. Schneider) i przedstawienie wyników testu.
4. Odgadnięcie hasła o tematyce antynikotynowej .
Hasło:
„ PALIĆ NIE BĘDĘ, WOLĘ ZDROWE ŻYCIE”
Hasło było umieszczone na przygotowanej dużej planszy . Każda literka hasła była przykryta kartką z odpowiadającym jej numerem . Uczniowie prosili o odsłonięcie danej litery podając jej numer i próbowali odgadnąć ukryte hasło ( niczym w Kole Fortuny ). Zwycięzcą został ten kto pierwszy odgadł treść hasła .
5. Turniej wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu: wyznaczeni uczniowie zadawali wcześniej przygotowane pytania
- uczniowie mieli za zadanie – wymienić jak najwięcej substancji trujących występujących w dymie tytoniowym.
-  na otrzymanych kartach pracy, uczniowie mieli za zadanie – zaznaczyć choroby związane z paleniem tytoniu.
-  uczniowie mieli za zadanie – rozwiązać
zadanie matematyczne:

Zadanie: W rodzinie, tata pali 1 paczkę papierosów dziennie, która kosztuje 4 zł.

Oblicz, ile zaoszczędzi rodzina po:
1 miesiącu –
1 roku –
5 latach –
10 – latach – ,
jeśli tata rzuci palenie ?

    
Zadania wykonywane przez uczniów oceniane były przez komisję w składzie:
                Zenona Baronowska, Halina Turowska, Alina Dymek.

OTO WYNIKI KONKURSU:

I m – klasa VI
II m – klasa V
III m – klasa IV
     Uczniowie otrzymali dyplomy w formie certyfikatów.

   Ponadto uczniowie kl. V- VI (członkowie SK PCK) naszej szkoły zaprezentowali inscenizację o tematyce antynikotynowej pt. „CZY PAPIEROS SZKODZI?”

     Ostatnim akcentem imprezy był przemarsz uczniów przez środowisko z okrzykami i plakatami nawołującymi do zerwania z nałogiem papierosowym.

    Po południu uczniowie zaprezentowali przygotowaną inscenizację i piosenki swoim rodzicom na spotkaniu z rodzicami.

Przeprowadzona w szkole akcja antynikotynowa miała na celu propagowanie zdrowego trybu życia, walkę z nałogami – paleniem papierosów. Uważam, że takie i tym podobne akcje budzą w młodym człowieku głęboką refleksję nad swoim postępowaniem, przyczyniają się do pozytywnego myślenia i właściwego działania.
Myślę, że obchody
„Światowych Dni Bez Papierosa” w Szkole Podstawowej w Bezledach zaliczyć można do imprez wyjątkowo udanych.

                                                                                                         Imprezę przygotowała i przeprowadziła:

                                                                                                                                 
   Helena Gut
                                                                                                       
   ( koordynator d/s oświaty zdrowotnej)