Rok szkolny 2004/05

 Nauczycielki kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Bezledach: p. Leokadia Abucewicz, p. Wioletta Kowalik, p. Maria Borkowska, p. Bożena Kiszło przy współpracy z Domem Kultury w Bezledach i bibliotekarką p. Heleną Szewczyk zorganizowały 20.05. 2005r. gminny konkurs czytelniczy pod hasłem: „ I TY ZOSTAŃ MISTRZEM CZYTANIA”, do którego zaprosiły uczniów i nauczycieli klas 0-III ze szkół podstawowych Gminy Bartoszyce. Celem konkursu było: • rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zamiłowania do czytania książek, • kształtowanie i doskonalenie techniki czytania utworów literackich pisanych prozą i wierszem ( wyrazistość czytanego utwór, wzór pięknej mowy, uwzględnienie elementów techniki żywego słowa: tempo, pauza, siła głosu, intonacja itp.). Honorowym gościem konkursu był Wójt Gminy Bartoszyce p. Zbigniew Ciechomski , który po mistrzowsku przeczytał wiersz Juliana Tuwima pt. : „Lokomotywa” . Komisja w składzie : p. Władysława Bloch – inspektor oświaty Gminy Bartoszyce, p. Ewa Kozieł – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach, p. Lucyna Kosińska - doradca metodyczny nauczania zintegrowanego, p. Teresa Tyszkiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki w Galinach wyłoniła czterech „mistrzów czytania” z poszczególnych grup wiekowych. Wśród dzieci 6-letnich tytuł mistrza czytania otrzymała Lena Dubrowna ze SP w Bezledach , z klas pierwszych Kacper Stypik ze SP w Żydowie , z klas drugich Jowita Jodko ze SP w Żydowie , z klas trzecich Michał Kijko ze SP w Sokolicy. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrą techniką czytania, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Atrakcję konkursu był występ zespołu muzycznego „Mały Gang” przygotowany przez inspektora Domu Kultury w Bezledach p. Jerzego Makowskiego . Ze względu na duże zainteresowanie konkursem w kolejnych latach będzie on kontynuowany przy współpracy z Powiatową Pracownią Metodyczną w Bartoszycach i nauczycielami z klas młodszych z powiatu bartoszyckiego.

 
 


 

                                                                  Nareszcie wakacje!!!