Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Laureaci Konkursu Plastycznego "Pocztówka dla Niepodległej"

Z okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha ogłosił konkurs plastyczny "Pocztówka dla Niepodległej", w którym udział wzięło ponad 100 uczestników. Ta pokaźna liczba prac postawiła komisję konkursową przed nie lada wyzwaniem, ponieważ inwencję twórcze artystów były niezwykle interesujące.
 
W wyniku obrad ogłoszono lauretów w pięciu kategoriach. Oto oni:
 
Kategoria: PRZEDSZKOLE
Gabriela Poźniak - Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Franciszek Rychcik - Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach
Gabriela Lech - Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach
Kategoria: SP I-III
Karolina Pająk - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Maciej Piecewicz - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Wiktor Maranowski - Szkoła Podstawowa w Żydowie
Kategoria: SP IV-VI
Lena Olencka - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Lena Jabłonowska - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Jan Mazurowski - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Kategoria: SP VII-VIII
Malwina Martul - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Magdalena Czyruk - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Patryk Czyżewski - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Kategoria: Dorośli
Karolina Wiszniewska
Waldemar Saliński
Krzysztofa Stankiewicz
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom gminnych placówek oświatowych, rodzicom i opiekunom za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie dzieci do niepodległościowego konkursu. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia profilu Gminy Bartoszyce, bo już niebawem kolejne konkursy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Pocztówka dla Niepodległej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin